Printer Friendly Version Informacije o pandemiji virusa COVID 19 @ 10 December 2020 09:19 AM

(ažurirano 03.05.2022.)

Nema ograničenja za ulazak u Republiku Srbiju.

Preporuka za nošenje maski u zatvorenom prostoru ostaje na snazi, dok je nošenje maski u zdravstvenim ustanovama obavezno.