| |     Deutch | English  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

UPLATA DONACIJA:

floodrelief.gov.rs

   
 
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 8:00 – 16:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 8:30 - 13:00 časova (sredom i od 15:00 do 18:00 časova)

Praznici

Adresa
Harvestehuder Weg 101
D-20149 HAMBURG
NEMAČKA

Telefon: + 4940 / 416-22-60, 416-22-612 Lokacija/Mapa
Faks:     + 4940 / 410-47-47 Konzularna nadležnost
E-mail: gk_hamburg@web.de Počasni konzuli
Veb sajt: http://www.hamburg.mfa.gov.rs  

 


 
 
 
Proslava Dana državnosti Republike Srbije

Generalni konzulat Republike Srbije u Hamburgu obeležio je Dan državnosti Republike Srbije Sretenje prijemom održanim u Etnografskom muzeju u Hamburgu (Museum für Völkerkunde) 18.02.2014.g. od 18.30 do 20.30 časova. Od oko 250 pozvanih  prijemu je prisustvovalo približno dvesta zvanica, učesnika u programu i zaposlenih u Generalnom konzulatu RS u  Hamburgu.

Brojni predstavnici konzularnog kora iz Hamburga na čelu sa doajenom, generalnim konzulom Argentine, predstavnici protokola i policije, ministarstava privrede i prosvete i obrazovanja, nevladinih organizacija,  kao i mnogi ugledni članovi srpske dijaspore - lekari (poznati lekar i humanista prof.dr Nada Basara sa suprugom i pored brojnih obaveza odazvala se pozivu i prisustvovala prijemu), naučnici, inženjeri, umetnici, advokati, privrednici, sportisti i drugi svojim prisustvom uveličali su dobro organizovan i uspeo prijem. Sveštenici srpske pravoslavne crkve iz Hamburga, Bremena i Hildeshajma takodje su prisustvovali prijemu. Prisutan je bio i major Vojske Srbije Željko Bosanac koji se nalazi na stručnom usavršavanju na Vojnoj akademiji u Hamburgu.

Pozdravne govore održali su generalni konzul Momirka Marinković i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i sporta Hamburga Volker Schiek. Članovi SKUD "Mladost" izveli su nacionalne himne Srbije i Nemačke, kao i bogat i izvanredno pripremljen i medju zvanicama odlično ocenjen splet pesama i igara iz Srbije, sa efektnom završnom modernom koreografijom. Za bogatu i raznovrsnu prazničnu trpezu pobrinuli su se roditelji folkloraša "Mladosti", a srpska Sokolova rakija i vina upotpunili su praznični štimung.

Na prijemu su uspostavljena nova poznanstva i osveženi stari kontakti. Državljani Srbije i strani gosti bili su izmešani i svako je, na prijemu koji je trajao duže od predviđenog, našao za sebe prijatnog sagovornika i zanimljivo društvo. Na svom putu ka EU i u daljem napretku Republika Srbija dobila je mnogo iskrenih čestitki, a zvanice će verovatno poželeti da i naredne godine prisustvuju proslavi Sretenja. 
 


Servis za brze odgovore

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu je osnovala Servis za brze odgovore sa namerom da pruži pomoć u procesu dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole  i druga prosvetna pitanja).

Pitanja se mogu postaviti:

  • elektronskim putem (sajt Kancelarije: www.dijaspora.gov.rs)
  • putem telefona (broj 00381 11 3202 937)
  • i ličnim dostavljanjem u prijemno odeljenje brzih odgovora: Beograd, Vasina 20, radnim danom od 09,00 do 16,00 časova

Obavljanje stručne prakse u Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu

Na osnovu Pravilnika o obavljanju stručne prakse u Ministarstvu spoljnih poslova, koji je stupio na snagu 06. decembra 2013. godine stručnu praksu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima  Republike Srbije mogu obavljati punoletni, poslovno sposobni, državljani Republike Srbije i to studenti osnovnih studija, diplomci i studenti poslediplomskih studija koji nisu u stalnom radnom odnosu. Stručnu praksu ne može obavljati lice koje ima bezbednosne smetnje, pravosnažno osuđeno lice, kao ni lice protiv koga se vodi krivični postupak.

Lice koja obavlja stručnu praksu, po pravilu, nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist. Diplomatsko-konzularno predsdtavništvo ne snosi putne troškove, troškove osguranja, zdravstvene zaštite, smeštaja i ishrane, kao ni druge troškove u vezi sa obavljanjem stručne prakse. Stručna praksa traje najmanje dve nedelje a najduže šest meseci.

Sva pitanja koja se tiču obavljanja stručne prakse predmet su posebnog ugovora.

Ukoliko lice želi obavljanje stručne prakse u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije molbu podnosi željenom predstavništvu najmanje dva meseca pre planiranog početka prakse. Molba mora da sadrži prijavu na posebnom obrascu, fotokopiju pasoša Republike Srbije, biografiju  i saglasnost za bezbednosnu proveru. Zainteresovanima za obavljanje prakse Generalni konzulat u Hamburgu dostaviće obrazac prijave i saglasnosti za bezbednosnu proveru. Generalni konzul obavlja razgovor sa kandidatom, pre nego što se njegova molba i ostala dokumentacija dostave Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova radi sprovođenja dalje procedure.

Odluku o tome da li je molba kandidata za obavljanje stručne prakse u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije usvojena ili ne, donosi ministar spoljnih poslova ili lice koje on ovlasti. Kandidat za obavljanje stručne prakse obaveštava se u pisanoj formi o odluci po njegovoj molbi. Ukoliko je kandidat odbijen iz bezbednosnih razloga, može u roku od šest meseci od prijema obaveštenja ponovo podneti zahtev za obavljanje stručne prakse. Na kraju obavljene prakse Ministarstvo spoljnih poslova izdaje odgovarajuću potvrdu.  


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova